Chào Mừng Trag Ngốk Đến Với Tuổi 24

Trước khi đọc những lời mật ngọt mà cả năm em mới có cơ hội được nghe thì …


Chào mừng mọi người đến với ngày đẻ của Vương Nữ Huyền Trang